Doporučení k používání benzínu u 2T motorů

Evropskou legislativou je přikázán 5-ti % podíl bioethanolu (biosložky v benzínu). Tyto složky jsou schopny vázat vodu a ve směsi s dnes používanými oleji mohou po určitém čase získat nežádoucí vlastnosti.
Při tomto složení benzínu již cca po 14 dnech začíná docházet ke změnám (polymerizaci) některých složek, které mají zásadní vliv na kvalitu benzínu. Tyto skutečnosti vedou ke značnému zhoršení kvality benzínu, která má za následek zanášení jemných otvorů a trysek karburátoru. Dále také dochází k mikrokorozi, která může vést až k celkové výměně karburátoru. Navíc pokud je benzín v nádrži stroje delší dobu, odpařují se prchavé složky, což způsobuje, že motor bude hůře startovat. Také vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti v nádrži, která není hermeticky uzavřená, se může objevit voda v benzínu.
Pokud tedy dojde k poškození karburace vlivem používání nekvalitního (starého) paliva, upozorňujeme, že na tuto závadu se běžné záruční podmínky nevztahují.

Doporučení:

  1. benzín používejte nejlépe čerstvý, právě zakoupený u čerpací stanice a dlouhodobě ho neskladujte
  2. benzín v kanystru namíchejte s olejem jen v takovém množství, které spotřebujete max do 2 týdnů
  3. benzín uchovávejte pouze v nádobách k tomu určených a nevystavujte je slunečnímu záření
  4. pokud palivo s olejem naléváte z kanystru do nádrže, vždy je předem protřepejte
  5. používejte benzín s vyšším oktanovým číslem, má jiný typ biosložky a na karburátory působí mnohem méně agresivně (ne Natural 95)
  6. při odstavení stroje na dobu delší než čtyři týdny, vypusťte benzín z nádrže a karburátoru
  7. pokud nechcete benzín vypouštět, můžete použít stabilizátory paliva, které se přidávají do benzínu při dlouhodobém uskladnění paliva. Je nutné naplnit nádrž po okraj a nechat stabilizované palivo i v karburátoru. Stabilizátor dokáže ošetřit palivo až na 6 měsíců.

Pokud se budete řídit těmito doporučeními, eliminujete tak poruchovost a prodloužíte životnost vašeho stroje.